Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học bằng hình thức trực tuyến

Lượt xem:

Đọc bài viết

      Thực hiện công văn số 473/PGDĐT-VP ngày 03/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột về việc tổ chức khai giảng và thực hiện kế hoạch năm học 2021 – 2022, trường THCS Huỳnh Thúc Kháng bên cạnh việc triển khai nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 đã chú trọng trong công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên nhằm chuẩn bị tốt cho tổ chức dạy học trực tuyến.

Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng thành phố Buôn Ma Thuột

       Từ ngày 08/9/2021 đến ngày 11/9/2021, nhà trường đã triển khai sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học với Chuyên đề Tổ chức tiết dạy trực tuyến qua phần mềm Google Meet. Qua đó, giáo viên đã cùng nhau xây dựng, góp ý, rút kinh nghiệm cho 33 tiết dạy trực tuyến thuộc tất cả các môn có trong chương trình. Với 29 tiết theo nhóm, tổ chuyên môn và 04 tiết thực hiện chung toàn trường với sự tham gia của 38 cán bộ, giáo viên. Trong đó, ưu tiên các môn lớp 6 như: Toán, Khoa học tự nhiên ( Hóa, Sinh học), Lịch sử, Ngữ văn, Âm nhạc, Mỹ thuật, Anh văn  nhằm kết hợp bồi dưỡng năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học với vận dụng các phương pháp dạy học theo công văn 5512/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18/12/2020.

Giáo viên trường THCS Huỳnh Thúc Kháng tham gia buổi sinh hoạt chuyên môn

Bài dạy môn GDCD do giáo viên Phạm Thị Kim Nguyệt thực hiện

Bài dạy môn Ngữ văn  do giáo viên  Phan Thị Hải Yến thực hiện

Bài dạy môn Sinh học do giáo viên Huỳnh Thị Thanh Diệu thực hiện

      Đây là hoạt động chuyên môn có ý nghĩa thiết thực, được giáo viên trong toàn trường tích cực tham gia. Qua các buổi sinh hoạt,  giáo viên có điều kiện trao đổi, học tập lẫn nhau, cùng giúp nhau tiến bộ. Nhờ đó, mỗi giáo viên đã có thêm nhiều kinh nghiệm trong dạy học trực tuyến như: Phương pháp quản lý học sinh trong giờ dạy, cách thức khai thác, chia sẻ học liệu từ giáo viên đến học sinh, từ học sinh đến giáo viên, các kĩ thuật dạy học, tương tác với học sinh, tiến trình tổ chức tiết dạy, hướng dẫn học sinh tự học… Bên cạnh đó, cùng tìm ra cách khắc phục, xử lý những tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức dạy học. Từ các tiết dạy trực tuyến đã thực hiện, mỗi giáo viên của trường đã được bồi dưỡng về năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, có sự tự tin, chủ động, sáng tạo hơn trong việc chuẩn bị các bài giảng của mình, có một tâm thế sẵn sàng cho năm học mới 2021- 2022./.

                                                                                                                Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng