Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
14/KH-THCSTL 11/11/2021 Công văn, Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện Quy chế 3 công khai năm học 2021-2022 trường THCS Tân Lợi
681/PGDĐT-VP 05/12/2018 Công văn, Triển khai thực hiện thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 về công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân kể từ năm học 2018-2019
641/PGDĐT-VP 22/11/2018 Công văn, Triển khai các văn bản của Trung ương
36/2017/TT-BGDĐT 28/12/2017 Thông tư, Thông tư ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định, Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên