Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên hệ thống Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc, Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở, Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ, Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục, Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại, Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục, Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại, Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục, Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở, Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập), Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học), Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường), Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở, Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở, Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục, Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục, Thành lập trường trung học sơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục, Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở, Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở, Xem