Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
14/KH-THCSTL 11/11/2021 Công văn, Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện Quy chế 3 công khai năm học 2021-2022 trường THCS Tân Lợi
681/PGDĐT-VP 05/12/2018 Công văn, Triển khai thực hiện thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 về công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân kể từ năm học 2018-2019
641/PGDĐT-VP 22/11/2018 Công văn, Triển khai các văn bản của Trung ương
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017