Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc Mầm non năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

        Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc Mầm non cấp thành phố từ ngày 01/12/2020 đến ngày 29/12/2020. Sau gần một tháng diễn ra Hội thi, ngày 30/12/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tổng kết Hội thi. Tham dự buổi tổng kết có lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, thành viên Ban giám khảo, CBQL các trường học và đông đủ các giáo viên tham gia dự thi

Bà Mai Thị Hồng Hà, TVU –Trưởng Phòng GD&ĐT – Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại buổi tổng kết

       Tại buổi tổng kết, bà Mai Thị Hồng Hà, TVU – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, thay mặt Ban tổ chức đánh giá Hội thi, qua đó nêu lên những việc làm được và những mặt cần khắc phục của Hội thi, đồng thời rút kinh nghiệm cho các Hội thi lần sau.

Các Đại biểu và giáo viên tham dự buổi tổng kết Hội thi

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2020-2021

Trải qua các phần thi, Ban tổ chức đã công nhận cho 146/177 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi bậc Mầm non cấp thành phố năm học 2020 – 2021, tặng giấy khen cho 26 giáo viên có thành tích cao, gồm 01 giải nhất, 03 giải nhì, 04 giải ba và 18 giải khuyến khích.

Bà Mai Thị Hồng Hà, TUV – Trưởng Phòng GD&ĐT – Trưởng Ban tổ chức trao giấy khen cho giáo viên đạt thành tích cao trong Hội thi

 

      Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên bậc Mầm non, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo theo tin thần Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Qua Hội thi, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn những giáo viên có thành tích xuất sắc để tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc Mầm non cấp tỉnh vào tháng 3 năm 2021./

 

                                                                                                                                                Phòng GD& ĐT