Thông báo về việc tổ chức các hoạt động hè ở các trường Tiểu học và Trung học cơ sở; Trông giữ trẻ mầm non ở các trường mầm non, các nhóm lớp tư thục và công tác tuyển sinh ở các trường đối với bậc Tiểu học và Trung học cơ sở

Lượt xem:

Đọc bài viết