Thông báo tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 31/12/2015 trở về trước tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (06/08/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thông báo tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 31/12/2015 trở về trước tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (06/08/2020)

Thực hiện Phương án số 15/PA-UBND ngày 23/6/2020 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột về tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 31/12/2015 trở về trước tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 30/6/2020.

UBND thành phố Buôn Ma Thuột ban hành Thông báo Tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 31/12/2015 trở về trước tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột như sau:

1. Kế hoạch thời gian

– Thông báo việc tuyển dụng đặc cách giáo viên trên Cổng thông tin điện tử thành phố: buonmathuot.daklak.gov.vn và niêm yết tại trụ sở làm việc của UBND thành phố, phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, các trường học trực thuộc UBND thành phố: từ ngày 06/8/2020

– Phát hành hồ sơ tại phòng Nội vụ thành phố Buôn Ma Thuột: từ ngày 06/8/2020 đến  hết ngày 06/9/2020 (trừ ngày thứ bảy và chủ nhật).

– Tiếp nhận hồ sơ tại phòng Nội vụ thành phố Buôn Ma Thuột: từ ngày 06/8/2020 đến  hết ngày 06/9/2020 (trừ ngày thứ bảy và chủ nhật).

– Niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển Vòng 2: ngày 16/9/2020

– Tổ chức hướng dẫn ôn tập và phổ biến nội quy, quy chế tại Hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Từ ngày 18/9/2020  đến ngày 21/9/2020

– Tổ chức phỏng vấn: Từ ngày 25/9/2020  đến ngày 27/9/2020

– Thông báo kết quả tuyển dụng: Sau khi Sở Nội vụ phê duyệt (dự kiến từ 5/10/2020).

– Nhận quyết định tuyển dụng: Dự kiến từ 06/10/2020.

– Về giải quyết đơn thư khiếu nại: Trong suốt thời gian từ khi tiếp nhận hồ sơ đến ngày trình Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng tổ chức tiếp nhận và giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại có liên quan theo đúng thẩm quyền (nếu có); không nhận đơn phúc khảo đối với kiểm tra phỏng vấn. Tùy theo tình hình thực tế, UBND thành phố có thể điều chỉnh tiếnđộ, thời gian xét tuyển phù hợp.

2. Thông tin chi tiết về tuyển dụng

Các thông tin chi tiết được nêu ở Phương án số 15/PA-UBND ngày 23/6/2020 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột về tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 31/12/2015 trở về trước tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và liên hệ việc tuyển dụng

Phòng Nội vụ thành phố (phòng số 107, trụ sở liên cơ quan thành phố Buôn Ma Thuột, địa chỉ: số 01 Lý Nam Đế, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan liên hệ trực tiếp với Bộ phận Tổ chức cán bộ, phòng Nội vụ thành phố qua số điện thoại liên lạc: 0262 3.956633 để được giải đáp.

Click vào đây để xem phương án xét tuyển

Click vào đây để xem thông báo xét tuyển dụng đặc cách tại đây

Click vào đây để xem kế hoạch xét tuyển dụng đặc cách