Quyết định công nhận 229 học sinh trúng tuyển vào lớp 6 (tiếng Anh) Trường THCS Phan Chu Trinh năm học 2020 -2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 04 tháng 8 năm 2020 UBND thành phố Buôn Ma ra Quyết định công nhận nhận danh sách trúng tuyển vào lớp 6 (tiếng Anh) trường THCS Phan Chu Trinh năm học 2020-2021.

Theo đó, UBND thành phố quyết định công nhận 229 học sinh trúng tuyển vào lớp 6 (tiếng Anh) trường THCS Phan Chu Trinh năm học 2020 – 2021 (có danh sách kèm theo). Trường THCS Phan Chu Trinh có trách nhiệm làm thủ tục nhập học cho 226 học sinh trúng tuyển vào lớp 6 (tiếng Anh) năm học 2020 – 2021 theo quy định.

Clich vào đây để xem danh sách 229 học sinh trúng tuyển vào lớp 6 (Tiếng Anh) Trường THCS Phan Chu Trinh Năm học 2020-2021