Kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Phan Chu Trinh

Lượt xem:

Đọc bài viết

      Sáng ngày 10/6/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố tổ chức kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Phan Chu Trinh năm học 2022-2023. Tham dự Kỳ kiểm tra có 1.188/1.202 học sinh đến từ các trường tiểu học, trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn Thành phố với 50 phòng kiểm tra được đặt tại 2 địa điểm: Trường THCS Phan Chu Trinh và trường THCS Tân Lợi.

Điểm kiểm tra tại trường THCS Phan Chu Trinh

      Các em tham gia Kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Phan Chu Trinh sẽ làm 2 bài kiểm tra gồm: Toán và Tiếng Việt, mỗi môn có thời lượng 60 phút, kiểm tra theo hình thức kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan. Nội dung bài kiểm tra nằm trong chương trình tiểu học hiện hành, chủ yếu trong chương trình lớp 5 và đảm bảo các mức độ nhận thức.

Các em học sinh tham dự Kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực vào lớp 6 trường THCS Phan Chu Trinh năm học 2022-2023

      Năm học 2022-2023, trường THCS Phan Chu Trinh tuyển sinh 270 học sinh lớp 6, chia thành 6 lớp. Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã điều động gần 200 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ công tác coi kiểm tra; chuẩn bị tốt các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất; yêu cầu các bộ phận tham gia làm công tác coi kiểm tra thực hiện tốt các nhiệm vụ về phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức kiểm tra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế và bảo đảm quyền lợi cho học sinh.

Phòng Giáo dục & Đào tạo TP.BMT