Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi cấp thành phố năm học 2020 – 2021.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và Kế hoạch số 352/KH-LN ngày 21/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng đội Thành phố về việc tổ chức Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi cấp thành phố năm học 2020 – 2021.

Sáng ngày 07/10/2020, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã long trọng tổ chức Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi cấp thành phố năm học 2020 – 2021.

Ông Nguyễn Hữu Thọ, phó Trưởng phòng GD&ĐT thành phố,phó Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc Hội thi

Hội thi nhằm mục đích tuyển chọn và công nhận danh hiệu giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi cấp thành phố năm học 2020 – 2021, tạo điều kiện để giáo viên làm tổng phụ trách Đội các trường TH và THCS thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học trên địa bàn thành phố.

Phần thi kỹ năng, nghiệp vụ của các giáo viên TPT Đội

Phần thi năng khiếu của các giáo viên TPT Đội

Hội thi giáo viên làm TPT Đội giỏi gồm có các nội dung thi, cụ thể như sau:

 1. Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng về lĩnh vực công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

 2. Bài thi kiến thức đánh giá sự hiểu biết về tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các phong trào và các cuộc vận động lớn của Đội, kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng chương trình hoạt động Đội hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiến thức và kỹ năng).

3. Thi thực hành kỹ năng, nghiệp vụ làm công tác Đội và phong trào thiếu nhi, gồm hai nội dung, trong đó một nội dung do giáo viên tự chọn và một nội do Ban tổ chức quy định.

4. Thi năng khiếu tổng phụ trách Đội về các lĩnh vực nghệ thuật do giáo viên làm tổng phụ trách Đội dự thi lựa chọn.

Bà Ralan Trương Thị Ánh Kim, phó Trưởng Phòng GD&ĐT trao tặng giấy chứng nhận cho các giáo viên tham gia Hội thi

Trải qua bốn phần thi, Ban tổ chức đã tuyển chọn và công nhận cho 17 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi cấp thành phố năm học 2020 -2021. Trong số đó, Ban tổ chức đã chọn được 05 giáo viên có thành tích cao nhất để khen thưởng, gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì và 03 giải ba. Những giáo viên TPT Đội được công nhận là giáo viên làm TPT Đội giỏi cấp thành phố phải đạt từ 08 điểm trở lên đối với tất cả các nội dung thi.

Bà Ralan Trương Thị Ánh Kim, phó Trưởng Phòng GD&ĐT trao giấy khen cho giáo viên đạt giải Nhất trong Hội thi

Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách Đội, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên làm tổng phụ trách Đội, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đổi mới công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Thông qua Hội thi, Ban tổ chức sẽ chọn 05 giáo viên TPT Đội xuất sắc tham gia Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh lần thứ II năm 2020./.

                                                                                                                                              Phòng GD&ĐT TP