Trao Bằng khen của UBND tỉnh Đắk Lắk cho Thủ khoa khối A1 toàn quốc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trao Bằng khen của UBND tỉnh Đắk Lắk cho Thủ khoa khối A1 toàn quốc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020(02/11/2020)