Thông Báo xét tuyển vào học ngành bác sĩ đa khoa hệ chính quy diện hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, niên khóa 2019-2025.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thông Báo xét tuyển vào học ngành bác sĩ đa khoa hệ chính quy diện hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, niên khóa 2019-2025.(13/09/2019)