Ngành GD&ĐT huyện Krông Pắc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019 – 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngành GD&ĐT huyện Krông Pắc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019 – 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021(17/10/2020)