LỊCH THỰC HÀNH 02 TIẾT DẠY CỦA THÍ SINH THAM GIA DỰ TUYỂN TẠI HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN NGUYỄN DU NĂM 2019 (TỔ CHỨC TRONG NĂM 2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

LỊCH THỰC HÀNH 02 TIẾT DẠY CỦA THÍ SINH THAM GIA DỰ TUYỂN TẠI HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN THPT CHUYÊN NGUYỄN DU NĂM 2019 (TỔ CHỨC TRONG NĂM 2020)(29/10/2020)