Đắk Lắk: Khai mạc Kỳ kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GD&ĐT năm 2019 (tuyển dụng trong năm 2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đắk Lắk: Khai mạc Kỳ kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GD&ĐT năm 2019 (tuyển dụng trong năm 2020)(26/10/2020)